MZK Bydgoszcz

Wybór linii komunikacyjnej

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA:

Za T4

Za T6

LINIE TRAMWAJOWE:

1

2

2k

3

4

7

8

9

LINIE AUTOBUSOWE DZIENNE ZWYKŁE I PRZYSPIESZONE:

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

76

77

79

80

81

84

93

94

LINIE AUTOBUSOWE DZIENNE MIĘDZYGMINNE:

92

LINIE AUTOBUSOWE NOCNE:

31N

32N

33N

34N

35N

Poprawiony (czwartek, 04 listopada 2010 11:25)